Jafnréttisstefna Hmf. Hrings

Jafnréttisstefna Hestamannafélagsins Hrings

 

Samþykkt á stjórnarfundi félagsins  21.  október 2019

 

 • Hestamannafélagið Hringur er lýðræðislega uppbyggt félag sem byggist  á sjálfboðastarfi.
 • Jöfn þátttaka kvenna og karla í ákvarðanatöku og stefnumótun er nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi.
 • Markmið jafnréttisstefnu Hestamannafélagsins Hrings er að:
  • Allt starf innan félagsins uppfylli ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og það sé í samræmi við Evrópusáttmála um jafna stöðu kynjanna.

 

Hestamannafélagið Hringur hyggst uppfylla þessi markmið með því að:

 • Jafnréttisstefnan verði samofin öllu starfi og markvisst fléttuð inn í alla stefnumótun og verklag innan félagsins.
 • Allir iðkendur innan vébanda félagsins geti iðkað íþrótt sína og unnið að sínum persónulegu markmiðum óháð kynferði, trúarbrögðum, kynþætti, litarhætti, kynhneigð, skoðunum, ætterni, efnahag eða stöðu að öðru leyti.
 • Að jafnræðis og sanngirni sé gætt við úthlutun kennslutíma.
 • Að sömu kröfur séu gerðar til hæfni þjálfara drengja og stúlkna.
 • Að sömu laun séu greidd fyrir sambærilega hæfni og störf hjá félaginu.
 • Að bæði karlar og konur verði hvött til þátttöku í innra starfi félagsins.
 • Að velja sem jafnast hlutfall karla og kvenna í ábyrgðarstörf innan félagsins hverju sinni.
 • Vinna gegn staðalímyndum kynjanna.